top of page
עותק של עיצוב פנים חנות עטר יובל.png

תכנון משרדים ועסקים

כשאנו ניגשים לעצב ולתכנן חלל מסחרי,  נגדיר בראש ובראשונה את הקונספט של החלל ואת הקשר בין חלקיו השונים ונבחן את צרכי העיצוב ואופן השימוש בחלל על ידי קהלי היעד הרלוונטיים לו. 


לשם כך נלמד להכיר את הסביבה העסקית בה ממוקם החלל המסחרי, נבחן את היבטי המסחר והאינטרסים העסקים של בעל העסק, ואת תשתיות המקום בנוסף נבחן את התוכניות
האדריכליות של המתחם העתיד להבנות או של המתחם הקים
ואת התאמת התכנון אליו. 


במהלך התכנון אנו עובדים על מספר חלופות עד שהלקוח מאשר את החלופה המתאימה ולאחר מכן יוצאים למכרז קבלנים וממשיכים בלווי בשלב הביצוע.


לאורך כל שלבי התכנון והעיצוב, נתמקד ביצירת בידול של החלל המסחרי ממתחמים אחרים באזור בו הוא פועל ונתיחס לאלמנטים שונים באמצעותם ניתן לייצר את האווירה הרצויה בבית העסק, כזו שתגדיר את היחודיות של העסק ותבטא את אופיו.  

שלבי תכנון חלל מסחרי / משרד

פרוגרמה - נתיחס לנושא החלוקות הפנימיות בהתאם לפונקציות שאמור למלא החלל, לאינטרקציה הרצויה בין עובדים ולסגנון העבודה הנהוג בחלל. נקבע חלוקה בין חללים פרטים למשותפים כגון כניסה, קבלה, חדרי ייצור וישיבות בהתאם לצרכים היחודים של כל חברה. נגדיר את גבולות התקציב ואת לוחות הזמנים.

כתב כמויות ובחירת אנשי מקצוע וספקים - נבצע הערכת עלויות והעברה לקבלנים לקבלת הצעות מחיר. בהתאם להצעות המחיר ולהמלצות נחליט
עם אילו קבלנים /מנהלי עבודה להתקשר. 

עיצוב פנים וסטילינג- לאחר גיבוש קו עיצוב וסגנון, נבחר איך למלא את החלל החדש שנוצר, בריהוט ובפריטים שיהפכו אותו לאסתטי, מזמין לשהיה ובעיקר פונקציונאלי ומתאים לשימושים הרצויים. 

קונספט עיצובי - בהתאם לצרכים היחודים של החלל המסחרי המושפעים מתהליכי העבודה, הפונקציות להן נועד ואופן העבודה בחלל, נגבש את הקונספט לתכנון הכללי של החלל ובהמשך גם של פרטיו.

סקיצות תכנון - אחרי בחינה משותפת של מספר סקיצות, נגיע לתוכנית מגובשת. נעזר בהדמיות ומבטים תלת מימדים של הפרויקט כדי להגיע לתוצאה מדויקת ונכונה עבורכם.

תוכניות עבודה מפורטות - לאחר בחירת חומרים וגמרים, נכין סט תוכניות של כל העבודות לביצוע בפרויקט לרבות תאורה מיזוג אויר חשמל, חיפוים וריצופים, תקשורת, כיבוי אש.

bottom of page